Профил

ИМАЙНД ЕООД е компания създадена от утвърдени специалисти за развитие на проекти в областта WEB и мобилните комуникации. Основните направления в дейността на ИМАЙНД са свързани с проектирането, създаването и поддръжката на интерактивни приложения за рутиране и обработка на кратки текстови съобщения (SMS); уеб, WAP и E-commerse решения, както и с предоставянето на технически консултации и обучения.

Наши клиенти са компании, които имат необходимост от професионални комплексни уеб и мобилни решения, с които да управляват парични потоци, да интегрират в дейността си нови комуникационни канали или да опростят бизнес операциите си.

Екипът на ИМАЙНД осигурява на клиентите и партньорите си комплексни уеб и мобилни решения, в които умело са имплементирани високи технологии и доказани методологични подходи и които гарантират създаването на разходно-ефективни продукти и услуги и увеличаване на конкуретното предимство и производителността на компаниите-клиенти.

Нашите предимства

 • Доставчик на уеб и мобилни решения на “едно гише”

  Независимо дали имате нужда от стилен уебсайт, от комплексна система или от програмиране на отделни модули, при съблюдаване на най-новите технологии и тенденции, ние имаме нужния опит, за да удовлетворим вашите изисквания.

 • Стандарти на работа

  В ИМАЙНД поддържаме работни стандарти, които гарантират качеството на нашите продукти и услуги по време на целия цикъл на работа с определен клиент – от момента на определяне на изискванията и създаването на спецификация, през архитектурата, дизайна и програмирането, до тестването, поддръжката и утвърждаването на продукта или услугата.

 • Опит и експертни знания

  Над 10 годишния опит на членовете на екипа на ИМАЙНД в проектирането и изграждането на уеб и мобилни системи е гаранция за вземането на адекватни и в максимална степен съобразени с нуждите на клиентите решения.

Мисия и ценности

Ценностите, които съставляват ядрото на нашата корпоративна култура, произтичат от разбирането, че нашият успех е свързан с успеха на нашите клиенти. Основните ни бизнес принципи са:

 • Разбиране на нуждите на Клиента

  Ние внимателно проучваме всички възможни технологични решения за реализиране на идеите и целите на нашите клиенти, с което даваме възможност на компаниите да вземат информирани и разходно-ефективни бизнес решения.

 • Партньорство

  Основен приоритет на екипа на ИМАЙНД е не само осигуряването на високотехнологични и надеждни решения, но и полагането на дългосрочно, основано на доверието и професионализма партньорство с клиентите.

 • Ангажимент за качество

  При запазване на конкурентни цени, ИМАЙНД никога не прави компромис в качеството на предлаганите уеб и мобилни решения. Специален отдел за оценка на качеството следи дейностите по проекта на всички фази от развитие му, с което рисковете от нарушаване на безпроблемното функциониране на продуктите се свеждат до минимум.

 • Екип

  Капитализираният опит на служителите на ИМАЙНД за работа с различни технологични платформи ни дава възможност да предоставяме интегрирани, мащабни и надеждни решения, на оптимална за високото качество цена, при пълен цикъл на производство – от бизнес анализ и консултации до реализиране и поддръжка на проекта.

 • Качество на работните процеси

  ИМАЙНД адаптира доказани методологични подходи за развитие на всеки проект, в зависимост от неговата големина и сложност. Прилаганите от нас стандарти на работа гарантират изключителни резултати и ни позволяват да поддържаме разумно и балансурано отношение между цени, качество и срокове.

 • Комуникация

  Ние разбираме, че ефективната комуникация е от съществено значение за успеха на всеки проект. Ето защо в ежедневната си дейност се стремим да създадем оптимална продуктивана работна среда, осигуряваща необходимата информация за вземане на бизнес решения.

 • Придаване на бизнес стойност

  Придаването на реална стойност към бизнеса на нашите клиенти, чрез предлагането на фунционални технологични решения е основна цел на специалистите в ИМАЙНД. Ние непрекъснато се стремим да повишаваме качеството на предлаганите услуги, да развиваме технологии, инженерни практики, методи за управление и стандарти за работните процеси, с които да удовлетворим потребностите на клиентите, доверили се на ИМАЙНД.