Продукт

sendSMS

sendSMS е платформа за изпращане и получаване единични или bulk тесктови SMS-и по Интернет. Платформата позволява програмиране на изпращанията, създаване на списъци с мобилни телефони, адресна книга и качване на файлове с предварително персонализирани съобщения и телефони.