Услуги

Уеб приложения/Web Application Development

Специалистите в ИМАЙНД работят в областта на разработването на софтуер по поръчка от 1999 г. насам. Нашият екип от експерти е взел участие в десетки проекти за разработка на уеб приложения. Ние имаме опит в разработването на модерни системи със сложна бизнес логика, занимаващи се с голям обем данни и транзакции.

Проектиране и разработка на уеб приложния

ИМАЙНД проектира и разработва приложения, съобразени със специфичните изисквания на всеки клиент, които умело съчетават високите технологии с неограничения ресурс на интернет.

Миграция на софтуерни приложения

Нашите услуги включват пренасянето и инсталирането на съществуващи уеб решения и бази данни върху нови технологични платформи.

Нова бизнес логика

Ние предлагаме реинженеринг на съществуващите системи, с цел доразвиване на техните функционалности и на техническата им архитектура и въвеждане на нова бизнес логика за повишаване производителността на уеб решенията на нашите клиенти.

Софтуерен одит

Експертите в ИМАЙНД извършват независим одит на софтуер и тестване на уеб приложения, включително проверка на функционалности и ползваемост, при спазване на международните стандарти за тестване на изпълнение, сигурност и стабилност.

Поддръжка

Нашите услуги по поддръжка на уеб приложения и оказване на техническа помощ имат за цел осигуряването на стабилна и непрекъсната работа на вашите бизнес системи. Услугите включват анализ на потенциалните проблеми и пробиви в системите и предприемане на адекватни и навременни действия по отстраняване на възникнали проблеми.